Podokręg Skoczów, czyli organ prowadzący w tym sezonie Ligę Okręgową Skoczowsko-Żywieckiej wystosował do klubów pismo z proponowanymi terminami wznowienia rozgrywek. Komisja  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Piłki Nożnej Skoczów proponuje 3 warianty. Pierwszy z nich zakłada, że runda wiosenna zainauguruje 19 marca 2022 r. i zakończy się 18 czerwca. 

 

Pozostałe warianty to: start 26 marca i koniec 25 czerwca oraz start 2 kwietnia i finisz 25 czerwca. Co istotne, w żadnej z tych propozycji nie przewiduje się wyznaczenie terminu kolejki w środku  tygodnia  (dniu  roboczym). Kluby swój optymalny wariant mogą wskazywać do 8 grudnia drogą mailową, dopiero wtedy zapaść mają ostateczne decyzje organu prowadzącego zmagania "okręgówki".