Działalność spółki VATRA SYSTEM w zakresie Systemów Ochrony Przeciwpożarowej to nasza odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, a głównie  sektora przemysłowego i usługowego na ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem! Oferowane przez nas usługi projektowania, montażu, wdrażania i serwisowania różnych, a często również bardzo skomplikowanych Systemów Ochrony Przeciwpożarowej pozwalają skutecznie zapobiegać powstaniu a przede wszystkim rozprzestrzenianiu się ognia w realizowanych obiektach.