Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się uczelnią, posiadającą różnorodną i bogatą ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb regionu. Uczelnia powstała z przekształcenia Filii Politechniki Łódzkiej i obecnie jest jedynym publicznym, akademickim ośrodkiem naukowym na Podbeskidziu. Uczelnia oferuje studia na 21 kierunkach w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, humanistycznych, społecznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu na wszystkich poziomach kształcenia.

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna kształci studentów na studiach magisterskich, studiach zawodowych, studiach podyplomowych oraz studiach i kursach specjalistycznych.