Kolegium Sędziów Piłki Nożnej Podokręgu Bielsko-Biała organizuje kurs dla kandydatek oraz kandydatów na sędziego piłki nożnej. Zgłoszenia można składać do 31 stycznia na adres e-mail: ksbielsko-biala@wp.pl.
 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • datę urodzenia,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.


Wymagania:

  • ukończone 16 lat,
  • średnie wykształcenie /lub w trakcie nauki/,
  • dobry stan zdrowia,
  • niekaralność,
  • sprawność fizyczna oraz sportowa sylwetka.


Kontakt: 664 266 077 – Piotr Szypuła