Zarówno w sezonie poprzednim, jak i jesienią obecnego poczynaniami piłkarzy Orła z trenerskiej ławki dowodził Marcin Osmałek. Roli szkoleniowca dłużej pełnił jednak nie będzie - to z racji nowych obowiązków zawodowych, które uniemożliwią angażowanie się w dalszą pracę w Łękawicy.
 


W klubie trwają od pewnego czasu intensywne poszukiwania nowego trenera, które zresztą znajdują się już na finiszu. - Stanęliśmy przed taką koniecznością, a ostateczna decyzja zapadnie niebawem, bo w styczniu rozpoczynają się przygotowania do rundy wiosennej - potwierdza Bogusław Przeworczyk, prezes Orła.

Według naszych informacji wybór wraz z nadejściem roku 2023 dokonany zostanie spośród 2 kandydatów, dodajmy doskonale w beskidzkim regionie znanych. Jeden z czynników, który w tej materii może przeważyć, to posiadane doświadczenie w pracy na IV-ligowym szczeblu.