Podstawowymi wymaganiami stawianym kandydatom na kurs sędziowski są: ukończony 16 rok życia; bardzo dobry stan zdrowia, sportowa sylwetka, niekaralność oraz wykształcenie minimum średnie lub w trakcie nauki. Organizatorem kursu Kolegium Sędziów Piłki Nożnej Podokręgu Bielsko-Biała. 

 

 

Kurs prowadzony będzie w oparciu o materiały opracowane przez PZPN, UEFA i FIFA. Zajęcia przewidziano w formie wykładów, które poprowadzą sędziowie Kolegium Podokręgu Bielsko-Biała. Organizator kursu przypomina, że sędzią może zostać również czynny zawodnik. Szkolenie także obejmuje kobiety. Kandydaci, którzy pomyślnie ukończą kurs, a także uzyskają pozytywną ocenę z egzaminów pisemnych i kondycyjnych, zostaną członkami Polskiego Kolegium Sędziów oraz nabędą uprawnienia sędziego próbnego, dzięki którym będą mogli pełnić rolę arbitrów meczów piłkarskich.

 

Zgłoszenia należy składać do 31 stycznia poprzez formularz znajdujący się TUTAJ, lub na adres e-mail: ksbielsko-biala@wp.pl.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres
  • datę urodzenia
  • adres e-mail
  • numer telefonu

Wymagania:

  • ukończone 16 lat
  • średnie wykształcenie /lub w trakcie nauki/
  • dobry stan zdrowia
  • niekaralność

Dodatkowe informacje: 664 266 077 – Piotr Szypuła