Avio Aero to wiodąca firma w sektorze lotniczym w dziedzinie projektowania, wytwarzania oraz
serwisowania komponentów oraz kompleksowych systemów dla cywilnego i wojskowego
przemysłu lotniczego. Avio Polska Sp. z o.o. to część globalnej marki Avio Aero.
Bielski zakład skupia dwa obszary, jednym z nich jest biuro konstrukcyjne, w którym
inżynierowie zajmują się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań. Ich praca obejmuje pełny
cykl życia produktu - począwszy od koncepcji, poprzez projekt wdrożeniowy, certyfikację, po
wsparcie procesu wytwarzania oraz serwisowania.


Drugim z nich jest obszar produkcyjny, w którym wykonywany jest cały cykl potrzebny do
przekształcenia półfabrykatu (odlewu) w produkt finalny, który gotowy do montażu jest
dostarczany bezpośrednio do klienta. Produkcja kierownic i łopatek to ciąg następujących po
sobie obróbek mechanicznych, takich jak szlifowanie, frezowanie, czy elektrodrążenie oraz
obróbek termicznych, takich jak pokrycia i lutowanie, czy innych procesów kwalifikowanych jako
specjalne.