Spółka PreZero Bielsko podejmuje działania mające na celu wzmocnienie swojej pozycji na rynku poprzez:

  • utrzymanie wysokiej jakości usług,
  • unowocześnienie i rozszerzenie usług,
  • zwiększenie rozpoznawalności wizerunku Spółki,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej i promowanie zachowań pro-środowiskowych