Firma REKORD SI została założona w 1989 roku przez mgr inż. Janusza Szymurę. Przez niemal 30 lat swojego istnienia na polskim rynku oprogramowania, stała się firmą o ogólnokrajowym zasięgu, oferującą najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne dla jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw produkcyjnych.