Celem programu Pro Junior System jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Klasy Okręgowej i A-Klasy poprzez premiowanie występów juniorów, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów. Junior i wychowanek junior to zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego, ukończyli 18. rok życia oraz zawodnicy młodsi. W sezonie 2022/2023 za juniora i wychowanka juniora może być uważany zawodnik urodzony w 2005 roku lub później i posiadający wyłącznie obywatelstwo polskie. Wychowankiem juniorem jest zawodnik, który w sezonie 2022/2023 gra w klubie, w którym został po raz pierwszy potwierdzony i uprawniony do gry w systemie extranet. 

 

Dwa zespoły z każdej grupy Klasy Okręgowej, których juniorzy i wychowankowie juniorzy zdobędą największą liczbę punktów za rozegrane minuty w regulaminowym czasie gry w sezonie 2022/2023, otrzymają nagrody finansowe w wysokości: 1. miejsce: 2.000 zł, 2. miejsce: 1.000 zł. Punkty za rozegrane minuty juniorów i wychowanków juniorów przyznawane są następująco: x1 - każda rozegrana minuta przez juniora, x3 - każda rozegrana minuta przez wychowanka juniora. 

 

 

System Pro Junior System będzie również występować w rozgrywkach A-klasy. Podobnie jak w Ligach Okręgowych, dwa zespoły z Klasy A z każdego Podokręgu, których juniorzy i wychowankowie
juniorzy zdobędą największą liczbę punktów otrzymają nagrody finansowe w wysokości: 1. miejsce: 1.200 zł. 2. miejsce: 800 zł.

 

Warto również zaznaczyć, iż drużyna, która spadnie do niższej klasy rozgrywkowej, nie otrzyma nagrody finansowej, natomiast jeśli pierwsza drużyna otrzyma nagrodę w systemie Pro Junior System w wyższej klasie, to druga drużyna nie jest uwzględniona w punktacji.