Portal SportoweBeskidy.pl nawiązał kolejną istotną współpracę. Naszą medialną pieczą, na mocy podpisanej umowy patronackiej, obejmiemy Fundację „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia”.

fundacja_grupy_kety

Nawiązana współpraca dotyczy rzecz jasna działań na niwie sportowej. Na łamach portalu SportoweBeskidy.pl dostępne będą artykuły związane z wydarzeniami i imprezami sportowymi, a poświęcone Fundacji „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia”. Naszemu portalowi przysługuje tym samym miano oficjalnego patrona medialnego Fundacji. Wzajemne działania obejmują również m.in. wymianę logotypów między partnerami na stronach internetowych oraz obecność bannerów portalu SportoweBeskidy.pl podczas sportowych eventów Fundacji.

„NA LEPSZY START” – to hasło, które od początku powstania Fundacji przyświeca działalności tej organizacji. Zadaniem Fundacji jest otoczenie opieką podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez m.in. niesienie pomocy wychowankom tych placówek w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Więcej o bieżącej działalności fundacji na stronie www.dziecipodbeskidzia.pl.