„Spotkanie po latach” – takie hasło przyświecało wydarzeniu, które odbyło się w Żywcu i towarzyszyło 85-leciu założenia klubu sportowego Czarni Żywiec.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Świętego Floriana w Żywcu-Zabłociu, którą koncelebrował ks. prałat Stanisław Kozieł, proboszcz tej parafii. Uczestniczyli w niej również ks. Adam Stawarz oraz ks. Wojciech Jamroziński, byli piłkarze klubu Czarni Żywiec. Następnie w piwiarni w Żywcu odbyło się spotkanie towarzyskie, w miłej atmosferze, wypełnionej niekończącymi się rozmowami i wspomnieniami uczestników – byłych piłkarzy, sympatyków oraz działaczy klubu. Zebrani zgodnie stwierdzili, że tego typu spotkania powinny mieć miejsce regularnie. Szczególne podziękowania skierowano zatem na ręce organizatorów – Czesława Talika, Jana Kumorowicza oraz Grzegorza Bąka.