W oparciu o prace plastyczne dzieci z Domów Dziecka, którymi opiekuje się Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia powstał szczególny kalendarz...

kalendarz grupa kety

Dzieci z sześciu placówek będących pod opieką Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia wzięły udział w konkursie „Kim chciałbym zostać, jak dorosnę”. W ten oto sposób młodzi podopieczni Domów Dziecka uzewnętrznili swoje marzenia dotyczące przyszłości. Spośród 81 prac plastycznych wybrano 12, które trafiły na specjalny kalendarz. Wszystkie wykonane prace zostały natomiast nagrodzone, przyznano także dodatkowe wyróżnienia dla autorów najciekawszych projektów.

Całkowity dochód ze sprzedaży kalendarzy, których fundatorem jest Zarząd Grupy Kęty S.A., zasili konto Fundacji. I my zachęcamy do nabycia takiego kalendarza i wsparcia działalności Fundacji. W razie zainteresowania prosimy o przesłanie e-maila na nasz adres redakcja@sportowebeskidy.pl. Kalendarz obejrzeć można TUTAJ.