Wydział Szkolenia BOZPN organizuje kurs na trenerów piłki nożnej UEFA C. Związkowi działacze, myśląc o przyszłości „kopanej” w naszym regionie, wychodzą także naprzeciw potrzebom. Warsztaty trenerskie BOZPN informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA, osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie na trenerów UEFA C muszą spłnić następujące wymagania: - ukończone 18 lat, - minimum wykształcenie średnie, - staż zawodniczy w rozgrywkach OZPN/ZPN dowolnego szczebla, potwierdzony przez macierzysty Związek Piłki Nożnej lub staż w pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzony przez pracodawcę, - zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie, - oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych. Wniosek o przyjęcie na kurs UEFA C