Do rywalizacji w obu kategoriach wiekowych przystąpiło po 8 zespołów, w tym zespół dziewcząt Mitechu Żywiec (tutaj grały również zawodniczki z rocznika 2009). Imprezę przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego i bez udziału publiczności, a każdy rocznik grał w dwóch grupach po 4 zespoły bez prowadzenia klasyfikacji końcowej. Zawodnicy zostali udekorowani pamiątkowymi medalami, a każdy zespół wzbogacił się o jedną piłkę. Nagrodzono również najlepszych strzelców poszczególnych grup.

Dla Podokręgu Żywiec turniej był okazją do wstępnej selekcji zawodników pod kątem Kadry Podokręgu Żywiec, natomiast dla Fundacji Żywiecczyzna 2020PLUS wydarzeniem inaugurującym działalność, o której mówi pomysłodawca projektu, członek prezydium Podokręgu Żywiec, Sławomir Sołtysik
 
- Projekt fundacji rodził się w mojej głowie już od kilku lat, ale jego realizacja przyspieszyła jesienią tego roku, kiedy rozpocząłem pracę jako trener grupy młodzieżowej w TS Koszarawie Żywiec. Tam spotkałem się z prezesami klubu, Januszem Wiwatowskim i Stanisławem Oczkowskim, po którym przygotowałem prezentację z założeniami do działalności Fundacji. Po serii spotkań z prezesami Koszarawy i ich synami postanowiliśmy dopełnić kwestii formalnych i tak powstała Fundacja, która jest obecnie na etapie rejestracji w KRS. Głównymi jej założeniami są wsparcie szkoleniowe utalentowanych młodych piłkarzy, poprzez współorganizowanie z Podokręgiem Żywiec regularnych treningów młodzieżowych kadr Podokręgu Żywiec, a w miarę późniejszych możliwości wprowadzenie programu stypendialnego dla młodych piłkarzy, którzy będą stawiali swoje pierwsze kroki w piłce seniorskiej na najwyższym poziomie w regionie – mamy tu na myśli kluby z Żywiecczyzny występujące w 4 lidze, a być może również w Lidze Okręgowej. Jednym z celów długofalowych jest też gromadzenie środków i podjęcie działań w kierunku rozwoju infrastruktury sportowej na Żywiecczyźnie, w tym przede wszystkim budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. W działalności bieżącej pojawią się również regularnie takie inicjatywy jak turniej „Radość z Futbolu” czy mecze charytatywne. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę na Facebooku. Tam również będzie można na bieżąco śledzić działalność Fundacji, związaną nie tylko z piłką nożną, ale również szeroko rozumianym sportem i rekreacją, w tym edukacją pro zdrowotną. Zamierzamy również podejmować działania promujące nasz region w kraju i poza jego granicami. Ambitnie – ale rok 2020 wcale nie musi się źle kojarzyć - podkreśla Sołtysik.