W posiedzeniu wzięło udział trzech prezesów podokręgów z naszego regionu. Bielsko-Białą reprezentował Marek Kubica, Żywiec Dariusz Mrowiec, a Skoczów Bogusław Walica. Na podstawie informacji Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego zgłoszono wniosek, aby zaplanować ramowe daty rundy wiosennej.

 

Ustalono, że rozpocznie się ona 24 kwietnia i powinna się zakończyć 11 lipca. Zaznaczono również, że w terminarzu, których opracowaniem zajmują się Komisje Rozgrywek Podokręgów, należy uwzględnić daty świąt: 1 i 3 maja oraz 3 czerwca, żeby zminimalizować konieczność gry w dni powszednie.

 

 

Wszystkie te ustalenia posłużą jako podstawa do Uchwały, którą Komisja do spraw Nagłych Śląskiego Związku Piłki Nożnej podejmie po ukazaniu się rozporządzenia Rady Ministrów zaznaczając jednocześnie, że współzawodnictwo sportowe ma się odbywać zgodnie z prawem, bez udziału publiczności i w obowiązującym reżimie sanitarnym.