Chcesz zostać sędzią piłkarskim? Jest taka możliwość w naszym regionie. Stosowne szkolenie w tym zakresie zamierza przeprowadzić Kolegium Sędziów w Żywcu.

Zarząd Kolegium Sędziów w Żywcu rozpoczął nabór kandydatek i kandydatów na sędziego piłkarskiego. By zostać arbitrem spełniać trzeba następujące kryteria: a) wiek 17-25 lat b) dobry stan zdrowia c) wykształcenie średnie d) niekaralność

Zgłoszenia na kurs sędziowski przyjmowane są do końca lipca br. Osoby kontaktowe we wspomnianej kwestii: Dawid Bukowczan – tel. 507-127-890, Daniel Kruczyński – tel. 507-167-140, Przemysław Ziobrowski – tel. 500-030-101.