Podobnie, jak inne placówki oświatowe, tak i ta z siedzibą w Cygańskim Lesie stanęła w trwającym wciąż roku szkolnym w dobie pandemii przed nie lada wyzwaniem. W przypadku Szkoły Mistrzostwa Sportowego ograniczenia nie okazały się aż tak dotkliwe. – Aspekt związany ze szkoleniem sportowym nie został w zasadzie w żaden poważniejszy sposób ograniczony. Zajęcia sportowe odbywają się normalnie przy zachowaniu wymogów sanitarnych. To bardzo duża wartość, bo nasza młodzież nie tylko może się spotykać w gronie rówieśników, ale przede wszystkim pozostać aktywna. Można więc stwierdzić nie bez przesady, że specyfika szkoły de facto bardzo nam pomogła w zaistniałych okolicznościach – mówi Jarosław Krzystolik, wicedyrektor ds. sportowych w SMS Rekord.

Na podkreślenie zasługuje ponadto, iż do nauczania w nowej, zdalnej formule na taką skalę szkoła właściwie się przysposobiła. – Powstała dedykowana platforma do zajęć on-line i szybko mogliśmy efektywnie przestawić się na edukację zgodną z przepisami oświatowymi. Gdy natomiast możliwe było nauczanie hybrydowe, zaopatrzyliśmy się w dodatkowy sprzęt audiowizualny. Doświadczenia nauki i pracy on-line, które zdobyliśmy zostaną z nami i będą dobrze spożytkowane, np. w sytuacji nieobecności w szkole spowodowanej kontuzją czy dłuższą chorobą – uważa dyrektor placówki Anita Gańczarczyk.

Szkoła zlokalizowana przy ulicy Startowej niezmiennie zapewnia miejsce do umiejętnego łączenia nauki ze sportem dla około 180 uczniów – w poszczególnych rocznikach klas licealnych oraz najstarszych w szkole podstawowej. Nie inaczej będzie w roku szkolnym 2021/2022, na który obecnie w SMS Rekord rusza proces naborowy, obejmujący już przyszłą klasę IV „podstawówki”, I klasy LO oraz uzupełniający w klasach V i VI. – Konsekwentnie dbamy o to, aby ilość uczniów przyjmowanych nie zaburzała jakości, na którą kładziemy szczególny nacisk. Dotyczy to zarówno kwestii sportowych, jak i edukacyjnych, bo te idą u nas w parze – dodaje dyrektor SMS-u.


Wspomniana jakość placówki znajduje zresztą odzwierciedlenie w faktach. Futsalowe zespoły Rekordu, opierające się o podopiecznych szkoły, należą do najlepszych w kraju, zdobywając niemal za każdym razem najcenniejsze medale podczas kolejnych turniejów Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Doskonale poczynają sobie również piłkarze, także na polu kobiecych rozgrywek futsalowych i futbolowych ekipa w biało-zielonych barwach ma się czym pochwalić. – Sukcesy, których rzeczywiście mamy od lat sporo, nie biorą się znikąd. Nasza praca treningowa nastawiona jest na wyszkolenie kolejnych roczników zawodników i zawodniczek dla potrzeb naszych wszystkich grup seniorów i seniorek w futsalu i na dużym boisku, natomiast systematycznie rosnąca ilość wychowanków w tych zespołach świadczy o tym, że obrana droga jest najwłaściwsza. To systematyczna i dobrze zorganizowana praca treningowa, swoje robią też doskonałe warunki pod kątem sportowego rozwoju, jakie Centrum Sportu Rekord gwarantuje – wyjaśnia wicedyrektor Krzystolik.

Z kolei o poziomie edukacyjnym świadczyć mogą choćby wyniki egzaminów ósmoklasistów. Uśredniając je, uczniowie SMS-u wypadają w nich powyżej wskaźników dla miasta Bielska-Białej, które na tle całego województwa śląskiego plasuje się w ścisłej czołówce. Dotyczy to także najtrudniejszego przedmiotu, a więc matematyki. Placówka w Cygańskim Lesie wciąż może szczycić się zarazem certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”, potwierdzającym wysoki poziom nauczania i wychowania oraz zapewnianie bezpieczeństwa swoim uczniom.

Sam obiekt szkolny, wybudowany z rozmachem przed kilku laty, to nowoczesne i w pełni wyposażone multimedialnie sale lekcyjne, biblioteka, stołówka oraz niezbędne zaplecze z szatniami. Na infrastrukturę sportową dostępną dla podopiecznych SMS Rekord składają się trzy boiska piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią o różnych wymiarach, pełnowymiarowe boisko trawiaste, hala sportowa, siłownia oraz salka na potrzeby zajęć fitness. Uczniowie mogą liczyć także na zakwaterowanie w komfortowych warunkach internatu przy zapewnionej całodobowej opiece pedagogicznej.

Szkoła wychodzi także z ciekawą ofertą dla swoich absolwentów. Dzięki kontynuowanej współpracy z Wyższą Szkołą Edukacji w Sporcie stworzona została po zakończeniu nauki licealnej możliwość podjęcia studiów na kierunkach powiązanych ze sportem. Z takiej alternatywy młodzież kończąca edukację w SMS Rekord korzysta na preferencyjnych warunkach.

– Jakość to w przypadku naszej szkoły jedno z najważniejszych słów-kluczy. Obraliśmy kierunek na wszechstronne szkolenie młodzieży, stawiając wyraźnie na sport, ale absolutnie nie zaniedbując edukacji. I takie podejście w moim odczuciu doskonale się sprawdza. Za istotne uważam to, że stworzyliśmy przez te kilka ostatnich lat optymalne warunki do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Uczniowie czują się w naszej szkole dobrze, cenią sobie panującą tu atmosferę i mogą się realizować – mówi Janusz Szymura, prezes BTS Rekord, organu prowadzącego SMS.