Tylko jeden sezon przetrwał model baraży w bielskiej A-klasie, które miał miejsce w poprzedniej kampanii. Przypomnijmy, iż nadchodzące rozgrywki będą poddane okoliczności reformy. Te dotkną także rozgrywki "Serie A". Kwestie awansów z tych rozgrywek brzmią następująco: - Wolne miejsca w poszczególnych grupach Klas Okręgowych zajmą zespoły Klasy A następująco: przy dwóch wolnych miejscach do danej grupy awansują zespoły z 1. miejsc z obu Podokręgów; przy trzech wolnych miejscach oprócz zespołów z 1. miejsc awansuje zespół z 2. miejsca z lepszą średnią arytmetyczną; przy czterech wolnych miejscach do danej grupy awansują zespoły z 1. i 2. miejsc z obu Podokręgów itd.

 

Co jednak ciekawe, Podokręg Bielsko-Biała zadecydował o tym, że system baraży będzie wdrożony do bielskiej B-klasy. - Drużyny które w rozgrywkach 2023/2024 zajmie 1 miejsce awansuje automatycznie do Klasy A Podokręgu Bielsko–Biała. W przypadku rezygnacji drużyny z 1 miejsca awans uzyska drużyna, która zajęła kolejno najwyższe miejsce w tabeli. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Prezydium Podokręgu może podjąć decyzję o awansie więcej niż dwóch drużyn do Klasy A.

 

Drużyny, które zajmą 2 i 5 miejsce rozegrają między sobą jeden mecz. Gospodarzem jest drużyna, która zajęła 2 miejsce. Drużyny, które zajmą 3 i 4 miejsce w tabeli rozegrają między sobą jeden mecz. Gospodarzem
jest drużyna, która zajęła 3 miejsce. Zwycięzcy meczy jak wyżej rozegrają między sobą mecz. Gospodarzem jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli. Przy rezygnacji z awansu drużyny z 1. miejsca, baraże dotyczą drużyn od 3 do 6 miejsca
- czytamy w regulaminie.