Inauguracja rozgrywek ligowych w naszym regionie nastąpi w nadchodzący weekend. W związku z tym, iż doszło do istotnych zmian w traktującym o spalonym art. 11. „Przepisów gry w piłkę nożną”, Zarządu Kolegium Sędziowskiego BOZPN zorganizował szkolenie dla arbitrów i obserwatorów z podokręgów bielskiego, skoczowskiego i żywieckiego. bozpn_logo2 marca br. w Edynburgu odbyło się 127. doroczne spotkanie IFAB (International Football Association Board). Gremium, w skład którego wchodzą przedstawiciele FIFA oraz Angielskiego, Walijskiego, Irlandzkiego i Szkockiego Związku Piłki Nożnej, wprowadziło poprawki do art. 11. „Przepisów gry w piłkę nożną”. Zmiany weszły w życie 1 lipca br. i dotyczą wszystkich szczebli rozgrywkowych. Cel? Doprecyzowanie przepisu o spalonym.

W szkoleniu prowadzonym przez Tomasza Wajdę, arbitra szczebla centralnego i Referenta ds. Szkolenia KS BOZPN, wzięli udział niemal wszyscy sędziowie uprawnieni do prowadzenia spotkań ligi „okręgowej” oraz A-klasy.

Poniżej prezentujemy zmiany w przepisie o spalonym:

Art. 11. - Spalony Zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej, może być ukarany jedynie wtedy, gdy w momencie dotknięcia lub zagrania piłki przez współpartnera, zdaniem sędziego jest aktywny w grze poprzez: - branie udziału w grze lub - przeszkadzanie przeciwnikowi lub - odnoszenie korzyści z przebywania na tej pozycji

Stara interpretacja:  - „branie udziału w grze” - oznacza zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez współpartnera - „przeszkadzanie przeciwnikowi” - oznacza uniemożliwienie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia lub utrudnienie poruszania się lub przez wykonanie gestu, lub ruchu, który zdaniem sędziego dezorientuje lub rozprasza przeciwnika - „osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji” - oznacza zagranie piłki odbitej od słupka lub poprzeczki, lub zagranie piłki odbitej od przeciwnika przez zawodnika przebywającego na pozycji spalonej

Nowa interpretacja: - „branie udziału w grze” - oznacza zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez współpartnera - „przeszkadzanie przeciwnikowi” - oznacza uniemożliwienie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia lub przez atakowanie przeciwnika w walce o piłkę - „osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji” - oznacza zagranie piłki przez zawodnika przebywającego na pozycji spalonej: a) po zmianie toru lotu lub odbiciu się jej od słupka, poprzeczki lub przeciwnika b) po zmianie toru lotu, odbiciu się lub zagraniu jej po rozmyślnej paradzie obronnej przeciwnika (paradę obronną może wykonać bramkarz lub zawodnik)

Zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywając na pozycji spalonej otrzyma piłkę od przeciwnika, który w sposób rozmyślny zagrywa piłkę (poza rozmyślną paradą obronną).

Poprzedni tekst art. 11. pozostawiał arbitrom spore pole manewru w interpretacji sytuacji spalonej. Nowe zapisy mają wyeliminować niejasności związane z znaczeniem takich pojęć, jak: odbicie, zmiana toru lotu piłki oraz rozmyślna parada obronna.