Cała sprawa tyczy się meczu Podbeskidzie - Legia Warszawa, który odbył się 31 stycznia 2021 roku. Wówczas to wszystkie osoby, które po spotkaniu opuszczały Stadion Miejski, były spisywane przez umundurowanych funkcjonariuszy. - Ma to na celu ustalenie w pierwszej kolejności tożsamości tych osób oraz sprawdzenie czy nie doszło do naruszenia przepisów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii - powiedział PAP pełniący obowiązki oficera prasowego Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej Roman Szybiak.

 

 

Po rozpatrzeniu wniesionej przez Podbeskidzie skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Wyrokiem z dnia 18 października 2022 roku uchylił Decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 4 stycznia 2022 roku oraz poprzedzająca ją Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 16 lutego 2021 roku i umorzył prowadzone postępowanie administracyjne. Na mocy powyższych decyzji Klub został ukarany karą pieniężną w wysokości 30.000,00 zł za naruszenie przepisów "covidowych" przy organizacji meczu z Legią Warszawa. 

 

Podbeskidzie nie podzielając argumentacji sanepidu złożyło stosowne odwołanie do organu wyższej instancji, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W wyniku egzekucji administracyjnej kwota pieniężna została zwrócona.